شرکت سپیدار دوار آریا نوین

شرکت سپیدار دوار آریا نوین

طراحی و ساخت انواع کمپرسورهای اسکروتایپ، پمپ های سانتریفیوژ و قطعات صنعتی

شرکت سپیدار دوار آریا نوین

- متخصص در زمینه طراحی و شبیه سازی سیالاتی قطعات کمپرسورهای اسکرو Oil Free


- ساخت براساس نتایج حاصل شده Geometry


- بهبود بازده کمپرسورهای مستعمل (Efficiency Improvement)


- تعمیرات اساسی کمپرسورهای اسکرو Oil Free

بیشتر بدانید...

طراحی و ساخت روتورها

ترمیم روتورها با رعایت clearance های مجاز

- طراحی و ساخت روتورها

 

- ترمیم روتورها با رعایت clearance های مجاز

 

- ترمیم کیسینگ کمپرسورها

 

- انجام Coating داخلی کیسنگ (محفظه قرارگیری روتورها)
جهت رعایت Clearance های مجاز

بیشتر بدانید ...

ساخت تمامی قطعات پمپ های High-Tech

تعمیرات اساسی انواع پمپ های سانتریفیوژ

تامین قطعات خاص پمپ ها

- ساخت تمامی قطعات پمپ های High-Tech

 

- تعمیرات اساسی انواع پمپ های سانتریفیوژ

 

- طراحی و مدل سازی و ساخت قطعات ریخته گی پمپ ها

 

- ساخت مجموعه کامل پمپ و Assembling به روش
Reverse Engineering

بیشتر بدانید ...

شبیه سازی , آنالیز سیالاتی حرارتی روتورها در محیط های CFD جهت کسب بهترین نتیجه تئوری

طراحی و مدلینگ قطعات جهت آماده سازی در محیط های شبیه سازی SOLIDWORKS,CATIA,SCORG

تعمیرات اساسی انواع کمپرسور ها

ساخت تمامی قطعات
Oil Free Screw Compressor

افزایش بازده خروجی کمپرسورهای (مستعمل)Efficiency Improving

طراحی و ساخت کامل کمپرسورهایOil Free Screw type

- طراحی، شبیه سازی و ساخت کامل کمپرسور هوا از نوع اسکرو
- ساخت تمامی قطعات داخلی این نوع کمپرسورها

تعمیرات اساسی انواع کمپرسورهای

- تعمیرات اساسی انواع کمپرسورها
- افزایش راندمان کمپرسورهای مستعمل

تعمیرات اساسی انواع پمپ های سانتریفیوژ

- تعمیرات انواع پمپ های سانتریفیوژ و ساخت قطعات آن ها

مشاوره جهت طراحی و ساخت قطعات صنعتی و دستگاه های دوار

- مشاوره جهت طراحی و ساخت انواع قطعات صنعتی و تجهیزات دوار

    طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
    Top